AVG

PRIVACYVERKLARING

Via de website Fotografie Sterre kunnen ouders inloggen via login schoolfoto’s. Hier worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens van ouders/verzorgers en leerlingen verwerkt. Wij vinden de privacy van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Oypo is de bewerker namens Fotografie Sterre voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens er worden verzameld en gebruikt en met welk doel.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Via school ontvangen wij de voor- en achternamen van alle leerlingen, deze worden in ons systeem ingevoerd zodat we tijdens het fotograferen de juiste foto’s aan de leerling worden gekoppeld. De inlogcodes worden via inlogkaarten via de leerkrachten aan de ouders uitgedeeld.

FOTO’S

De foto’s van leerlingen kunnen alleen worden bekeken en besteld door diegene die de unieke inlogcode heeft, wij verstrekken deze gegevens alleen aan ouders. Indien ouders deze inlogcode(s) deelt met derden ligt de verantwoording voor het gebruik hiervan ook bij ouders. School ontvangt de digitale pasfoto’s van alle leerlingen in lage resolutie (800px) ten behoeve van het leerlingvolgsysteem. School ontvangt alle groepsfoto’s en foto’s van de leerkrachten ook digitaal. Wij verwijzen u naar de privacyverklaring van school hoe zij met deze gegevens/data omgaan. Intern worden de foto’s opgeslagen op beveiligde servers. De toegang tot deze data op servers waar de gegevens zijn opgeslagen, is beperkt tot geautoriseerde personen en beveiligd middels inlogcode en wachtwoord.

BEWERKER

De afhandeling van alle bestellingen gebeurt door bewerker OYPO statutair gevestigd op Fuutlaan 12, 5613 AB te Eindhoven. Met als hoofdkantoor FUJIFILM Imaging Products & Solutions in Steenbergen. Een verwerkersovereenkomst tussen Fotografie Sterre en Fujifilm Imaging Products  & Solutions / Oypo is overeengekomen voor de duur dat Fotografie Sterre gebruikt maakt van hun beveiligde online bestelsoftware.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

BEVEILIGING

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen: – Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord – Wachtwoorden worden encrypted opgeslagen – Secured communicatie met server (HTTPS / SSL) – De fysieke toegang tot de servers waar de gegevens zijn opgeslagen, is beperkt tot geautoriseerde personen.

STATISTIEKEN

Wij houden statistieken bij van onze website, maar dit gebeurt ten alle tijden voor intern gebruik.

CONTACTFORMULIER

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring wanneer onze software door Fujifilm/Oypo wordt vernieuwd. De privacyverklaring op onze website is altijd up to date.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in  (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons  opnemen via telefoonnummer 073-5038055 of per mail naar info@fotografiesterre.nl.